مولای من

 

 

هنوز انتظار وانتظار است ،هنوزم دل به سینه بی قرار است


هنوزم خواب می بینم به شب ها ،همان مردی که بر اسبی سوار است


همان مردی که جمعه آید روزی؛و این پایان خوب انتظار است

اشتراک گذاری این مطلب!
 
مهمان امام